Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użyteczności

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Tom 49, Numer 1 (2017) s. 21-31
Anna Dubel

 

do góry