Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 2 (43) (2016) s. 47-55
Piotr Giruć

 

do góry