Wybrane spin out Uniwersytetu Otago : (zarys problematyki)

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 2 (43) (2016) s. 83-90
Kazimierz Krupa

 

do góry