Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 2 (43) (2016) s. 91-103
Marian Krupa

 

do góry