Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 2 (43) (2016) s. 117-129
Joanna Małecka

 

do góry