Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim : zakres i uwarunkowania

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 2 (43) (2016) s. 131-146
Marek Matejun

 

do góry