Zdobnictwo tkackie ubiorów i ręczników Inianych północno-wschodniej Lubelszczyzny

Studia i Materiały Lubelskie, Tom 3 (1967) s. 7-62
Teresa Karwicka

 

do góry