Opowiadanie gwarowe o garncarstwie urzędowskim

Studia i Materiały Lubelskie, Tom 3 (1967) s. 241-245
Bronisława Lindert, Jerzy Bertmiński

 

do góry