Logistics customer service on the example of courier companies

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 5 (46) (2016) s. 57-65
Agnieszka Matuszczak, Urszula Chrąchol-Barczyk

 

do góry