Trust in effective relationship management on the procurement market

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 5 (46) (2016) s. 77-85
Arkadiusz Stajszczak, Bożena Wujec, Iwona Ksiądzyna

 

do góry