E-services : concept, specificity, and marketing elements to create their value

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 5 (46) (2016) s. 97-108
Paweł Brzustewicz, Iwona Escher

 

do góry