Use of social media by public transport operators

Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), Numer 5 (46) (2016) s. 173-181
Joanna Kos-Łabędowicz

 

do góry