Parliament, Head of State and Government as Entities Forming and Implementing National Anti-Corruption Policy : through the example of Ukraine = Parlament, głowa państwa i rząd jako organy kreowania i stosowania krajowej polityki antykorupcyjnej : na przykładzie Ukrainy

Krytyka Prawa, Tom 8, Numer 4 (2016) s. 104-121
Ołeksandr Skrypniuk, Vladislav Fedorenko

 

do góry