Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 1/2 (103/104) (2007) s. 204-211
Anna Turczyn

 

do góry