Hipoteka przymusowa, w szczególności jako sposób zabezpieczenia należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Tom 8 (2012) s. 51-66
Jan Olszanowski, Wojciech Piątek

 

do góry