Rozprawa metafizyczna o zasadzie indywiduacji

Studia z Historii Filozofii, Tom 5, Numer 3 (2014) s. 35-51
Gotfryd Wilhelm Leibniz , Tomasz Gliński (tł.)

 

do góry