Wymiana informacji w czasie rzeczywistym w ramach cyklu życia wyrobu : architektura i funkcje systemu

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 103-109
Michał Banaś, Tomasz Nowak

 

do góry