System transportu wiadomości (MTS) w systemach obsługi wiadomości (MHS) stosowanych w EDI

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 125-141
Jolanta Chęć

 

do góry