Zaburzenia dynamiczne w systemach logistycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 307-318
Marek Miłosz

 

do góry