Analiza zakresu zdalnej obsługi klientów, w ramach technik informacyjnych stosowanych w lokalnym banku

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 371-385
Ludosław Drelichowski, Katarzyna Kamińska

 

do góry