Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój Internetu : wybrane problemy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 417-428
Paweł Korzeniowski

 

do góry