Przesłanki wdrożenia telepracy w sektorze MSP

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 429-439
Marian Niedźwiedziński, Anna Bąkała

 

do góry