Zarządzanie wiedzą i akcelerator ekspansji

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 455-465
Jan Mańka, Wojciech Krupa, Kazimierz Krupa

 

do góry