System informacyjny marketingu w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 483-495
Jacek Unold

 

do góry