Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu – implikacje pedagogiczne

Studia z Teorii Wychowania, Tom 8, Numer 3 (20) (2017) s. 85-107
Joanna Lewczuk

 

do góry