Czy popularna powieść kobieca może być powieścią społecznie zaangażowaną? Kilka refleksji o tematach, gatunkach i stereotypach

Postscriptum Polonistyczne, Numer 2(20) (2017) s. 43-62
Bernadetta Darska

 

do góry