Ekonomiczne przesłanki cen socjalnych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 71 (1987) s. 5-16
Andrzej Bogus

 

do góry