Muza w kościele. Poetycka gratulacja Franciszka Dionizego Kniaźnina z okazji konsekracji Księdza Adama Stanisława Naruszewicza Biskupa

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 34 (2016) s. 301-311
Małgorzata Pawlata

 

do góry