Efektywnościowe aspekty dotowania cen socjalnych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 125 (1992) s. 25-38
Andrzej Bogus

 

do góry