Pojęcie i zakres usług kulturalnych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 125 (1992) s. 71-85
Krystyna Kietlińska

 

do góry