Filtrowanie informacji z Internetu do systemów informacyjnych zarządzania

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 7-18
Witold Abramowicz

 

do góry