Aspekty wdrażania zmian organizacyjnych : rola liderów w pokonywaniu oporów (poglądy wybranych autorów)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 103-117
Wojciech Krupa, Kazimierz Krupa

 

do góry