Wirtualizacja jako aktualny trend rozwoju biznesu

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 207-216
Hanna Niedźwiedzińska

 

do góry