Wykorzystanie "modelu środowiskowego" w analizie systemów bankowych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 279-287
Konrad Woźniacki

 

do góry