Organizacja logistyki produkcji niematerialnej w e-biznesie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 349-358
Artur Klimczak, Michał Masłowski

 

do góry