Miejsce małego i średniego przedsiębiorstwa w obrocie portowo-morskim w warunkach gospodarki elektronicznej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 383-395
Aleksandra Wrona

 

do góry