Wpływ wiedzy translatorskiej studentów 1. roku na skuteczność dydaktyki translacji = The Knowledge about Translation in First Year Students and its Influence on the Effectiveness of Translation Teaching

Applied Linguistic Papers, Tom 25, Numer 1 (2018) s. 159-170
Monika Nader-Cioczek

 

do góry