Hierarchia i duchowieństwo prawosławne wobec tzw. Ziem Odzyskanych i przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945-1989

Studia Zachodnie, Tom 17 (2015) s. 163-174
Stefan Dudra

 

do góry