Rozwój smart cities w Polsce w kontekście wykorzystania płatności elektronicznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 319(2) (2016) s. 5-20
Łukasz Zakonnik

 

do góry