Systemy mikropłatności oparte na pieniądzu elektronicznym i ich przewaga nad tradycyjnymi metodami płatności detalicznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 211 (2007) s. 43-53
Łukasz Zakonnik

 

do góry