Zabezpieczenie ryzyka walutowego z wykorzystaniem kontraktów terminowych 'futures' notowanych na WGT SA

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 203 (2007) s. 113-131
Dariusz Letkowski

 

do góry