Zmiana warunków kredytowania przedsiębiorstw w kontekście porozumienia bazylejskiego w świetle literatury niemieckiej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 203 (2007) s. 171-189
Agnieszka Ścianowska

 

do góry