Polityka dywidendy w spółce akcyjnej : uwarunkowania i strategie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 203 (2007) s. 191-206
Mirosław Wypych

 

do góry