Odroczenie wypłat dywidendy a koszt kapitału własnego spółki

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 203 (2007) s. 207-222
Artur Zimny

 

do góry