Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako narzędzie realizacji polityki gospodarczej państwa

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 203 (2007) s. 315-331
Radosław Pastusiak

 

do góry