„Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia”, red. Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir Moździoch, Wrocław–Głogów 2014 : [recenzja]

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 11, Numer 1 (2014) s. 189-190
Ewa Górkiewicz , Krystian Chrzan (aut. dzieła rec.), Krzysztof Czapla (aut. dzieła rec.), Sławomir Moździoch (aut. dzieła rec.)

 

do góry