Mechanizmy ustanawiania i problemy badania dochodów gospodarstw domowych inwalidów

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 111 (1991) s. 107-127
Zofia Czajka

 

do góry