Kształtowanie płac w europejskich krajach socjalistycznych na progu zmian ustrojowych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 111 (1991) s. 179-196
Lajos Hethy

 

do góry