"Przegląd Broni Pancernej" : pismo wojsk pancernych (1946-1959)

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 5 (2001) s. 113-123
Jarosław Piątek

 

do góry