Okrucieństwo wojenne w świetle pamiętników staropolskich

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 5 (2001) s. 125-139
Renata Gałaj

 

do góry